Gevaarlijke stoffen vervoeren

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG of propaan, moet gebruik worden gemaakt van de Route gevaarlijke stoffen. Deze route is door de gemeenteraad vastgesteld. Indien u van deze route af wilt wijken, moet u hier ontheffing voor aanvragen.

Routering gevaarlijke stoffen gemeente Putten

 • Nijkerkerstraat-Oude Rijksweg vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Rijksweg A28 vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Van Geenstraat
 • Sprielderweg
 • Calcariaweg
 • Garderenseweg, gedeelte vanaf het kruispunt Calcariaweg-Bosrand tot gemeentegrens Barneveld.
 • Voorthuizerstraat, gedeelte vanaf het kruispunt van Geenstraat-Sprieldeweg tot gemeentegrens Nijkerk.
 • Henslare
 • Zuiderzeestraatweg
 • Waterweg, gedeelte tussen het kruispunt Knardersteeg-Zuiderzeestraatweg en het kruispunt Hoornsdam-Stenenkamerseweg.
 • Hoornsdam
 • Berencamperweg, vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Nijkerk

Overzichtskaart route gevaarlijke stoffen

Voorwaarden

In uw aanvraag moeten minimaal de volgende gegevens worden vermeld:

 • Aanvrager (bedrijf plus contactpersoon)
 • Naam te vervoeren stof
 • UN-code van de te vervoeren stof
 • Gevarenklasse van de te vervoeren stof
 • Bestemming van de te vervoeren stof
 • Dag of periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd (maximaal 3 maanden voor vuurwerk en 3 jaar voor overige stoffen)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 52,50 in rekening gebracht.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Milieu

Postbus 400

3880 AK PUTTEN

T (0341) 359 611

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U geeft de volgende gegevens door:

 • het soort transport
 • de reden

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.