Milieumelding/milieuvergunning

Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig, of moeten vooraf een melding indienen.

Melding activiteitenbesluit

Soms is alleen een melding nodig als u een activiteit wilt starten of wijzigen. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. Een melding kunt u indienen via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site kunt u ook beoordelen welke regels van toepassing zijn, en of er een melding of vergunning nodig is.

Via een melding stelt u ons ervan op de hoogte dat u een bepaalde activiteit gaat starten of wijzigen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden als blijkt dat de milieuregelgeving niet wordt nageleefd.

Aanvraag

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort activiteit kan er verplichting zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning (voorheen de milieuvergunning) kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Milieu

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 611