Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Bereikbaarheid en dienstverlening gemeente Putten

Informatie over de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente Putten in verband met het coronavirus.

Update maadag 16 maart 2020, 21.45 uur

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven. De gemeente Putten valt binnen deze veiligheidsregio.

Heerts: “De noodverordening geldt voor de maatregelen die gisteren en eerder door de rijksoverheid zijn afgekondigd. Zoals het organiseren van evenementen en samenkomsten in voor publiek toegankelijke ruimtes van meer dan 100 personen, het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en onderwijs. Ik begrijp dat deze maatregelen niet prettig zijn. Voor niemand. Maar toch doe ik een dringend beroep op iedereen om zich eraan te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen”. 

De noodverordening geldt tot en met maandag 6 april of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio NOG (hier valt Putten onder). De noodverordening van vrijdag 13 maart 2020 is ingetrokken.

 


Update maandag 16 maart 2020, 13.00 uur

Alleen op afspraak naar het gemeentehuis vanaf 23 maart

Vanaf maandag 23 maart 2020 kunt u alleen op afspraak terecht in bij de publieksbalies van de gemeente Putten. Het gaat om een tijdelijke maatregel tenminste tot 6 april 2020.

Het maken van een afspraak is nodig om de dienstverlening ook in de komende weken op een adequaat peil te kunnen blijven houden. Dit geldt voor al uw bezoeken: dus zowel voor een paspoort, rijbewijs, uitkering of bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

U kunt voor veel zaken online een afspraak maken via https://afspraken.putten.nl. Lukt dat niet? Dan kunt bellen met (0341) 359 611 of een e-mail sturen naar info@putten.nl.

Ondersteuning voor ondernemers
De rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Ook kunnen ondernemers meer informatie over de mogelijkheden opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

 


Update zaterdag 14 maart 2020, 21.00 uur

Open brief van burgemeester H.A. Lambooij 

Beste inwoners van de gemeente Putten,

Ook in Putten is inmiddels de eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënt contact heeft gehad. Deze personen moeten thuis blijven bij klachten en zij worden gewezen op het belang van een goede hygiëne. Ik wens de patiënt en alle betrokkenen vanaf deze plek sterkte toe.

Ingrijpende maatregelen
Zoals bekend heeft de landelijke overheid ingrijpende maatregelen benoemd om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Maatregelen die een grote invloed hebben op het sociale leven in onze gemeente: sportverenigingen liggen stil, kerken sluiten hun deuren, bijeenkomsten en evenementen worden geannuleerd.

Dit alles is van grote invloed op onze economie, zo besef ik mij terdege. Toch zijn deze maatregelen nodig om te zorgen dat de verdere verspreiding van het virus wordt beperkt en onze ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven functioneren.

Noodverordening
De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een noodmaatregel afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Via een noodverordening zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de veiligheidsregio, dus ook in de gemeente Putten, in de periode van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 verboden. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar.

Veerkracht in Putten
Ik ben onder de indruk van de volwassen wijze waarop organisaties, ondernemers en verenigingen in onze gemeente uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. Ook de kerken hebben direct actie ondernomen. Ik hecht er aan mijn waardering voor deze veerkracht uit te spreken.

De gemeentelijke dienstverlening gaat door, maar wel in gewijzigde vorm. Het heeft onze voorkeur dat u uw vragen vooral telefonisch of per mail stelt. Als dat niet mogelijk is, blijft u van harte welkom om langs te komen. Houdt voor nadere informatie onze website www.putten.nl in de gaten.

Als burgemeester van de gemeente Putten benadruk ik het belang van de uitvoering en naleving van de maatregelen.

H.A. Lambooij, burgemeester

 


Update vrijdag 13 maart 2020, 22.00 uur

Noodverordening afgekondigd in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De voorzitter van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Ton Heerts, heeft vrijdagavond een noodverordening afgekondigd vanwege het coronavirus. ,,Het komt er nu op aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen echt serieus neemt. Alleen dan lukt het ons om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen", roept Heerts op.

Dit betekent dat alle evenementen met meer dan honderd personen in het gebied van de veiligheidsregio in de periode van vrijdag 13 maart 20.00 uur tot en met dinsdag 31 maart verboden zijn. Lees het hele bericht op de website van de veiligheidsregio

 


Update vrijdag 13 maart 2020, 13.00 uur

Niet-urgente bijeenkomsten uitgesteld tot nader order

De gemeente Putten stelt alle publieksbijeenkomsten die niet direct urgent zijn uit tot nader order.  

 • 17 maart Dorpsgesprek Putten Praat Mee
 • 17 maart Inloopavond Schoolstraat
 • 18 maart Boomfeestdag
 • 21 maart Opschoondag
 • 23 maart Informatieavond voor vastgoedeigenaren
 • 24 maart Toeristisch Café
 • 31 maart Jeugdgemeenteraad
 • 9 april Rondleiding door het gemeentehuis

Wilt u de raadsvergadering van donderdag 19 maart live volgen? Dit kan via het Politiek Portaal op de gemeentelijke website: https://putten.raadsinformatie.nl

 


Update donderdag 12 maart 2020, 22.00 uur

Nieuwe maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Vanaf donderdagmiddag 12 maart 2020 gelden nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de exacte strekking van de maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het RIVM (www.rivm.nl) of van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/corona).

Vanzelfsprekend raken de maatregelen ook het functioneren van de gemeente Putten. Wij vragen u daarom om uw contacten met de gemeente zoveel als mogelijk digitaal en per mail te onderhouden. U blijft welkom in ons servicecentrum, maar dan alleen voor de zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Wij zijn per telefoon bereikbaar via nummer (0341) 359 611 en per mail via info@putten.nl.

Onze medewerkers werken de komende periode voor een deel thuis, maar zijn telefonisch en per mail goed bereikbaar. Het afvalbrengstation blijft geopend en het afval wordt op de vertrouwde wijze opgehaald.

Het gemeentebestuur beseft dat de afgekondigde maatregelen ingrijpend zijn. De maatregelen vragen om loyaliteit en om veerkracht. Wij vertrouwen op uw medewerking.

 


Update donderdag 12 maart 2020, 14.00 uur

Dorpsgesprek uitgesteld tot nader order

In overleg met medeorganisator De Puttenaer stelt de gemeente Putten het dorpsgesprek ‘Groeien wij groot of groeien wij groen’ tot nader order uit.

Het dorpsgesprek zou op dinsdag 17 maart 2020 plaatsvinden in De Huifkar te Putten. De gemeente vindt het vanuit preventief oogpunt raadzaam om de komende periode zelf geen publieksbijeenkomsten te houden die niet direct urgent zijn.

Op korte termijn wordt duidelijk welke bijeenkomsten nog meer worden uitgesteld.

 


Update maandag 2 maart 2020

Coronavirus ook in Nederland vastgesteld 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Eind februari 2020 is het virus ook in Nederland vastgesteld. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. 

Maatregelen om verspreiding tegen te gaan

In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette patiënt. Deze personen (= contacten) moeten 2 keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Symptomen

De symptomen van de ziekte zijn koorts én luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoesten.

Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië) met koorts en een van de hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19. Die test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • was uw handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg;
 • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Als u klachten heeft

Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen 2 weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen 2 weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.

 


Meer informatie

Vragen

 • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
 • Heeft u hierna nog vragen? Bel de landelijke informatielijn van de rijksoverheid: 0800 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.