De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Aanvraag Wmo

  De Wmo is een wet op het gebied van welzijn en zorg. Een belangrijk doel van de Wmo is meedoen. Dat betekent dat iedereen, van elke leeftijd, gehandicapten en niet-gehandicapten, met en zonder problemen, volwaardig mee kan doen in de samenleving.

 • Ondersteuning of hulpmiddelen

  Vanuit de Wmo heeft u mogelijk recht op een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel ‘voorzieningen’ genoemd.

 • Zorg in natura en Persoonsgebonden budget (pgb)

  Een voorziening wordt geleverd als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura betekent dat de voorziening wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Als er door de gecontracteerde organisaties niet aan u de juiste voorziening geleverd kan worden, kunt u wellicht gebruik maken van een pgb. U krijgt dan een budget waarmee u zelf een organisatie de voorziening kunt laten leveren.

 • Abonnementstarief

  Zolang u gebruik maakt van een voorziening moet u mogelijk zelf een deel van de kostprijs betalen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U hoeft nooit meer te betalen dan € 17,50 per vier weken.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Weet u zelf niet goed hoe u passende zorg en/of ondersteuning regelt? Dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee over de hulp die het beste bij u past en hoe u dit organiseert. De ondersteuning geldt ook voor mensen uit uw sociale netwerk.