De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Hoe werkt het?

  De Wmo is een wet op het gebied van welzijn en zorg. Een belangrijk doel van de Wmo is meedoen. Iedereen, van elke leeftijd, gehandicapten en niet-gehandicapten, met en zonder problemen kan volwaardig meedoen in de samenleving.

 • Ondersteuning of hulpmiddelen

  Vanuit de Wmo heeft u mogelijk recht op een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel ‘voorzieningen’ genoemd. We kennen de volgende voorzieningen:

 • Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Eigen bijdrage

  In het uitvoeringsbesluit Wmo staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en geldt voor het PGB en voor bepaalde voorzieningen.

 • Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

  Weet u zelf niet zo goed hoe u passende zorg en/of ondersteuning regelt? Stimenz biedt ondersteuning aan iedereen die dit nodig heeft via een onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is gratis en vrij toegankelijk.