Abonnementstarief

Zolang u gebruik maakt van een voorziening moet u mogelijk zelf een deel van de kostprijs betalen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U hoeft nooit meer te betalen dan € 17,50 per vier weken.

Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat vermeld of u het abonnementstarief moet betalen. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen. Het kan enige tijd duren voordat u van het CAK bericht ontvangt en u dit tarief aan het CAK gaat betalen. Voor nadere informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u naar het CAK (telefoonnummer 0800 1925 of www.hetcak.nl).