Eigen bijdrage

In het uitvoeringsbesluit Wmo staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en geldt voor het PGB en voor bepaalde voorzieningen.

Hoogte bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Mensen die meer verdienen of meer vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage.

U kunt uw maximale bijdrage per zorgperiode zelf berekenen op www.hetcak.nl.