Ondersteuning of hulpmiddelen

Vanuit de Wmo heeft u mogelijk recht op een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel ‘voorzieningen’ genoemd.

De Wmo kent de volgende voorzieningen:

  • begeleiding;
  • hulp bij het huishouden;
  • kortdurend verblijf;
  • rolstoelvoorziening;
  • vervoersvoorziening;
  • woonvoorziening.