Ondersteuning of hulpmiddelen

Vanuit de Wmo heeft u mogelijk recht op een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel ‘voorzieningen’ genoemd. We kennen de volgende voorzieningen: