Collectief vervoer

Kunt u door een ziekte of beperking niet of niet goed meer lopen? Dan zijn er verschillende oplossingen om uw mobiliteit te vergroten.

Vervoersbus in Putten

Bent u 55-plusser? U kunt dan een afspraak maken met Stichting Welzijn Putten om de vervoersmogelijkheden te bespreken. In een persoonlijk gesprek wordt naar de vorm van mobiliteit gekeken en of wellicht de vervoersdienst van Welzijn Putten passend is. Samen met de ouderenadviseur zal tijdens een intakegesprek worden gekeken of men in aanmerking komt voor een lidmaatschap. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Welzijn Putten.

OV-reiziger

Bent u OV-reiziger en kunt u uw reis niet maken met het reguliere openbaar vervoer, dan kunt u gebruik maken van ViaVé. Deze vervoersvoorziening is voor iedereen toegankelijk tegen het OV-tarief. Meer informatie vindt u op de website van ViaVé.

Vervoer buiten de regio

Hebt u een een mobiliteitsbeperking en wilt u naar een bestemming buiten de regio? Dan kunt u gebruik maken van Valys. Meer informatie vindt u op de website van Valys.

Wmo-indicatie voor speciaal vervoer

Hebt u een Wmo-indicatie voor speciaal vervoer en woont u in Putten? Dan kunt u ook gebruik maken van ViaVé. Meer informatie vindt u op de website van ViaVé

Kunt u niet meer reizen met het openbaar vervoer? Omdat u bijvoorbeeld met hulpmiddel de bushalte niet meer kunt bereiken? Dan kunt u een melding Wmo indienen bij de gemeente.

Contactgegevens

T (0341) 359 646

Uitgelicht