Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)

De ondersteuning of de levering van een hulpmiddel wordt uitgevoerd door een professional van een organisatie of leverancier met wie de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit wordt ook wel 'Zorg in natura' genoemd. Als deze zorg niet de juiste oplossing is voor u, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf ondersteuning of een hulpmiddel inkopen. Dit doet u met het 'Persoonsgebonden budget'.

Hoe dit werkt, leest u in de 'Folder Persoonsgebonden budget (PDF, 384kB)'. Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) .