Zorg in natura en Persoonsgebonden budget (pgb)

Een voorziening wordt geleverd als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura betekent dat de voorziening wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Als er door de gecontracteerde organisaties niet aan u de juiste voorziening geleverd kan worden, kunt u wellicht gebruik maken van een pgb. U krijgt dan een budget waarmee u zelf een organisatie de voorziening kunt laten leveren.

Hoe dit precies werkt, leest u in de 'Folder Persoonsgebonden budget (PDF, 384kB)'. Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) .