Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk wordt in Putten aangeboden door Stimenz. Stimenz biedt professionele hulp aan mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. De problemen kunnen liggen op het gebied van relaties, eenzaamheid, verlies, opvoeding, gezin, echtscheiding, ziekte, werk, financiën of wonen. Maatschappelijk werkers helpen u door middel van een serie gesprekken uw problemen op te lossen, zodat u weer verder kunt. Uiteraard heeft de maatschappelijk werker een geheimhoudingsplicht.

Gespreksgroepen, cursussen en trainingen

Naast individuele begeleiding biedt Stimenz ook groepswerk. Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie samen tijdens een aantal bijeenkomsten aan hun problemen werken. Het kan u opluchten om met lotgenoten over uw problemen te praten en ervaren dat u niet de enige bent. Verder kunt u van elkaar leren en elkaar steunen. Stimenz organiseert diverse gespreksgroepen, cursussen en trainingen. Onder andere over: assertiviteit, sociale vaardigheden, omgaan met geld, rouwverwerking, verwerking echtscheiding. De bijeenkomsten worden door maatschappelijk werkers begeleid. Op de website vindt u meer informatie over het groepswerk.

Hoe vraagt u hulp?

U kunt voor een gesprek een afspraak maken via telefoonnummer 088 784 6464 of het inloopspreekuur bezoeken. U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig en het is gratis. Het inloopspreekuur is op maandag van 09.00 tot 09.30 uur, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 09.30 uur en vindt plaatst aan de Brinkstraat 91 in Putten. Voor crisissituaties is Stimenz 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar

Informatie

Op de website van Stimenz kunt u meer lezen over de verschillende vormen van hulpverlening. Stimenz wordt gesubsidieerd door de gemeenten en is voor alle burgers toegankelijk. Voor groepswerk, cursussen en trainingen wordt soms een vergoeding in de materiaalkosten gevraagd.

Aanvraag

Stimenz

T 088 7846464

http://www.stimenz.nl/putten