Subsidie peuteropvang

In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit wordt peuteropvang. In de gemeente Putten willen we alle peuters dezelfde goede voorbereiding geven op de basisschool. Daarom bieden we ieder kind van 2 tot 4 jaar die woont in de gemeente Putten de kans om twee dagdelen per week naar de peuteropvang te gaan. Hiervoor kunt u een subsidie peuteropvang krijgen via de gemeente.

Subsidie peuteropvang online aanvragen via DigiD

Subsidie peuteropvang online wijzigen via DigiD

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd/geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende stukken moeten bijgevoegd/geüpload worden:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
  • Een kopie van het contract voor peuteropvang.
  • Een inkomensverklaring over het jaar 2019 van de Belastingdienst.
  • Eventueel kopieën van de loonstroken of overzichten van inkomensbronnen uit 2021.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de subsidie peuteropvang als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar oud.
  • Uw kind heeft geen indicatie voor extra ondersteuning via het consultatiebureau (VVE-indicatie).
  • U hebt geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
  • Er wordt voor hetzelfde kind niet al subsidie peuteropvang betaald.

Kosten

Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt hiervoor de tabel van de Belastingdienst. De gemeente rekent met een uurprijs van maximaal € 8,17 per uur. U betaalt zelf de peuteropvangkosten aan de opvangorganisatie van uw keuze. Deze organisatie mag zelf een uurprijs vaststellen. Het kan dan voorkomen dat deze uurprijs hoger ligt dan de uurprijs die de gemeente hanteert. Er wordt maximaal 6,5 uur per week vergoed, gedurende 40 weken per jaar. Gaat uw kind minder uren naar de peuteropvang? Dan gaan wij bij onze berekening uit van dat aantal uren. Wij maken de subsidie aan u over in maandelijkse termijnen. 

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Subsidie peuteropvang - aanvraag' of het formulier 'Subsidie peuteropvang - wijziging' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611