Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is, een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.

Leerlingenvervoer 2022/2023 online aanvragen via DigiD

U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen

Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken uploaden. U moet de bewijsstukken dan digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een inkomensverklaring over het jaar 2020 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs)
  • Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer.

Voorwaarden

Wanneer krijgt u een vergoeding voor het vervoer van uw kind? Dit hangt af van het soort vervoer en het type onderwijs dat uw kind volgt. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Elk schooljaar worden deze bedragen landelijk vastgesteld. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is of een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.

Type onderwijs Bijzonderheden Eigen bijdrage voor schooljaar 2022/2023
Basisonderwijs Vanwege godsdienst of levensovertuiging ligt de school van uw keuze meer dan 6 kilometer van uw woning. € 580,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding. En het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2020 meer dan € 27.900,00 bedroeg.
Speciaal basisonderwijs De school ligt meer dan 6 kilometer van uw woning. € 580,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding. En het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2020 meer dan € 27.900,00 bedroeg.
Basisonderwijs of voortgezet onderwijs Uw kind heeft een verstandelijke, lichamelijke, psychische of visuele beperking. Geen eigen bijdrage. 

 

Kosten

Komt uw inkomen boven een bepaald bedrag uit? En gaat uw kind naar een (speciale) basisschool? Dan kunnen wij u vragen een eigen bijdrage te betalen over de eerste kilometers. Woont u op meer dan 20 kilometer afstand van de basisschool van uw kind? Dan kunnen wij u vragen om een bijdrage te betalen, afhankelijk van uw inkomen. Dit geldt niet als uw kind niet zelfstandig kan reizen door een handicap.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? U kunt het aanvraagformulier ‘Bekostiging leerlingenvervoer 2022/2023' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611