Laadpaal

Gemeente Putten heeft haar inwoners gevraagd om mee te denken over toekomstige locaties voor gemeentelijke laadpalen. Veel mensen hebben hun mening gegeven. De uitkomst hiervan hebben wij met u gedeeld tijdens de inloopavond over laadpalen op dinsdag 17 juni.

Wat er nu gebeurt

Rekening houdend met de reacties volgt er nu een ontwerpbesluit. Waarschijnlijk is deze dit najaar klaar. Omdat we graag willen dat u deze inziet, schrijven we hierover in De Puttenaer en plaatsen we berichten op Facebook en Instagram.

Hebben we ook daar uw reactie/zienswijze op ontvangen, dan volgt er een definitief besluit. Wanneer we deze bekendmaken, laten we het natuurlijk weer weten. Dan heeft u daarna nog de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Waarom er nieuwe laadpalen nodig zijn

Ook u maakt gebruik van de openbare ruimte. Dezelfde ruimte waarin de gemeente laadpalen gaat plaatsen. U leest hierover meer op deze pagina.

Ook al lijkt het aantal elektrische auto’s dat rondrijdt in Putten nog mee te vallen. Dit wordt anders. Over een aantal jaren worden er geen nieuwe benzineauto’s meer verkocht. Dit is slechts een van de maatregelen in de wereldwijde strijd tegen CO2-uitstoot.

Voorsorteren op de vraag naar laadpalen

Elektrische auto’s tanken aan laadpalen. Om te voorkomen dat er een tekort komt aan laadpalen, sorteert de gemeente daar alvast op voor. Want wachten tot iedereen in Putten elektrisch rijdt en dan laadpalen plaatsen is niet handig.

Wat er al is aan laadpalen

Op dit moment zijn er in Putten 100 laadpalen beschikbaar. Iedere laadpaal heeft 2 stekkers, dus in totaal zijn er 200 laadpunten. Alle stekkers op de eigen oprit zijn hierbij niet meegerekend. Maar zoals gezegd, dit zijn niet voldoende laadpunten voor de toenemende vraag.

Wat er gaat komen

Proactief plaatst de gemeente alvast 13 laadpalen. Vooruitlopend op de vraag is dit bijvoorbeeld bij sportvelden en de begraafplaats. Daarnaast zijn er nog 36 plaatsen uitgekozen. Over deze plaatsen gaat het ontwerpbesluit waarover u binnenkort kunt lezen. Deze plaatsen zijn natuurlijk niet zomaar aangewezen. Daar is het nodige denkwerk en onderzoek aan vooraf gegaan. Er is rekening gehouden met:

  • Laagspanningskabels in de grond. Zonder kabels geen elektriciteit.
  • Haakse parkeervakken voor de veiligheid. Om kabels op de weg te voorkomen.
  • Uitzicht. Dus zo weinig mogelijk voor iemands deur of raam.
  • Groenvoorziening. Een paal naast een diepgewortelde boom is geen goede locatie.
  • Parkeerdruk. Het moet niet zo zijn dat er een tekort aan parkeerruimte ontstaat.

Laadpaal aanvragen

Bent u er dan over een aantal jaren (of eerder) zelf aan toe om een aanvraag in te dienen voor een laadpaal in uw omgeving, dan weet u alvast waar u een laadpaal kunt verwachten. Die bewuste locatie kan op dat moment dan ook worden ontwikkeld.

Laadpaal aanvragen

Geen getouwtrek om kabels

Een kabel vanuit huis of schuur richting auto rollen is natuurlijk ook een optie, alleen niet wenselijk. Dit is waarom: kabels over de stoep is vragen om ongelukken. Mensen kunnen erover struikelen, en alles wat over de kabel heenrijdt kan de kabel beschadigen. Beschadigde kabels zijn brandgevaarlijk. Gootjes in de stoep om de kabels doorheen te trekken, zijn een optie, maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Misschien kan dit wel vanuit uw huis, maar niet vanuit dat van de buurman in verband met groenvoorziening voor zijn deur.