Gehandicaptenparkeerkaart

Loopt u slecht? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee parkeert u op een gehandicaptenparkeerplaats. Verloopt uw parkeerkaart? Dan vraagt u tenminste 2 maanden voor de einddatum van de gehandicaptenparkeerkaart een verlenging aan.

Gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen via DigiD

Gehandicaptenparkeerkaart online verlengen via DigiD

Voorwaarden

  • U bent bestuurder of passagier van een voertuig. U bent door een aandoening niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te lopen. Ook niet met de gebruikelijke hulpmiddelen,
  • U bent passagier. En met de gebruikelijke hulpmiddelen niet in staat zelfstandig een afstand van 100 meter aan een stuk te lopen. Zonder hierbij steeds afhankelijk te zijn van de bestuurder van het voertuig.
  • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig. En u bent door een aandoening voor altijd aan een rolstoel verbonden.

Kosten

U betaalt de legeskosten bij het indienen van uw aanvraag:

  • Een aanvraag gehandicaptenkaart kost € 147,50.
  • Een verlenging gehandicaptenkaart kost € 73,00.

Meenemen

Na goedkeuring van uw aanvraag moet u 1 recente pasfoto meenemen.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' of 'Verlenging gehandicaptenparkeerkaart' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611

Bezwaar en beroep

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.