Gehandicaptenparkeerkaart

Als u slecht ter been bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Als uw parkeerkaart verloopt, dan moet u tenminste 2 maanden voor de einddatum van de gehandicaptenparkeerkaart een verlenging aanvragen.

Gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen via DigiD

Gehandicaptenparkeerkaart online verlengen via DigiD

Voorwaarden

  • U bent bestuurder of passagier van een voertuig en bent ten gevolge van een aandoening of gebrek met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen. 
  • U bent passagier en u bent met de gebruikelijke hulpmiddelen niet in staat zelfstandig een afstand van 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen zonder hierbij continue afhankelijk te zijn van de bestuurder van het voertuig.
  • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig en bent ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden.

Kosten

  • Een gehandicaptenkaart met medisch advies kost € 142,00.
  • Een gehandicaptenkaart zonder medisch advies kost € 70,50.

Meenemen

Na goedkeuring van uw aanvraag moet u 1 recente pasfoto meenemen.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' of 'Verlenging gehandicaptenparkeerkaart' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.