Parkeerontheffing

Bewoners en bedrijven kunnen een parkeerontheffing aanvragen voor het (tijdelijk) parkeren in een blauwe zone. Of bewoners en bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen voor het parkeren op wegen of gebieden die verboden zijn voor auto’s en andere voertuigen. U vraagt dan een (korte) ontheffing parkeerverbod aan voor het laden, lossen of (ver)bouwen in het gebied. Denk hierbij aan winkelpromenades of autovrije zones.

Parkeerontheffing bewoner online aanvragen via DigiD

Parkeerontheffing bedrijf online aanvragen via eHerkenning

Meenemen

Voor de aanvraag hebt u nodig:

 • Een geldig kentekenbewijs van het voertuig.
 • De reden waarom u de ontheffing nodig heeft.
 • De datum en het tijdstip waarvoor u de ontheffing nodig heeft.
 • De plaats van de ontheffing.

Voorwaarden parkeerontheffing blauwe zone (centrum)

 • U woont binnen de parkeerschijfzone.
 • Maximaal 1 verkeersontheffing op kenteken voor ieder adres.
 • Met de parkeerontheffing mag u langer dan 2 uur parkeren (geldt alleen voor Fontanusplein, de Gervenhof en Kerkplein).
 • De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, behalve bij verandering van gegevens.
 • Heeft u op eigen terrein parkeerruimte of de mogelijkheid om op een andere manier in eigen parkeerruimte te voorzien? Denk bijvoorbeeld aan het kopen of huren van een parkeerplaats bij een appartementencomplex. Dan komt u niet in aanmerking voor de parkeerontheffing.

Voorwaarden parkeerverbod, bord C1 Dorpsstraat en Kerkstraat

 • U krijgt een parkeerontheffing als omwonenden, winkelier, bedrijfsleider en eigenaar van een woning/winkel/garage. Als u leverancier bent, krijgt u geen parkeerontheffing.
 • De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, behalve bij verandering van gegevens. Geldt niet (ook geen leges) voor huisartsen, de verloskundige, de hulpverleningsdiensten, de KPN en energiemaatschappijen (nutsbedrijven).
 • Met deze ontheffing passeert u het bord C1. Met de ontheffing mag u alleen laden of lossen. Parkeren is niet toegestaan.

Kosten

 • De parkeerontheffing kost € 25,50.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag parkeerontheffing', downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 230 214