Parkeerontheffing

Bewoners en bedrijven kunnen een parkeerontheffing aanvragen voor het (tijdelijk) parkeren in een blauwe zone. Daarnaast kunnen bewoners en bedrijven een parkeerontheffing aanvragen voor wegen of gebieden die verboden zijn voor auto's en andere voortuigen. U vraagt dan een (korte) ontheffing parkeerverbod aan voor het laden, lossen of (ver)bouwen in het gebied. Denk hierbij aan winkelpromenades of autovrije zones.

Parkeerontheffing bewoner online aanvragen via DigiD

Parkeerontheffing bedrijf online aanvragen via eHerkenning

Meenemen

Voor de aanvraag hebt u nodig:

 • Een geldig kentekenbewijs van het betreffende voertuig
 • De reden waarom u de ontheffing nodig heeft
 • De datum en het tijdstip waarvoor u de ontheffing nodig heeft
 • De plaats van de ontheffing

Voorwaarden parkeerontheffing blauwe zone (centrum)

 • U bent woonachtig binnen de parkeerschijfzone.
 • Maximaal 1 verkeersontheffing op kenteken per adres.
 • Met de parkeerontheffing mag u langer dan 2 uur parkeren (geldt alleen voor Fontanusplein, de Gervenhof en Kerkplein).
 • De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, tenzij ontheffing bij wijziging gegevens tussentijds moet worden vernieuwd.
 • U komt niet in aanmerking als u op eigen terrein parkeerruimte heeft of de mogelijkheid hebt op een andere wijze in eigen parkeerruimte te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het kopen of huren van een parkeerplaats bij een appartementencomplex. 

Voorwaarden parkeerverbod, bord C1 Dorpsstraat en Kerkstraat

 • U krijgt een parkeerontheffing als aanwonenden, winkelier, bedrijfsleider en eigenaar van een woning/winkel/garage. Als u leverancier bent, krijgt u geen parkeerontheffing.
 • De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, tenzij ontheffing bij wijziging gegevens tussentijds moet worden vernieuwd. Geldt niet (ook geen leges) voor huisartsen, de verloskundige, de hulpverleningsdiensten, de KPN en energiemaatschappijen (nutsbedrijven).
 • Met gebruikmaking van deze ontheffing mag bord C1 worden gepasseerd op weg naar de woning/winkel/garage in het afgesloten gebied. Met de ontheffing mag u alleen laden of lossen. Parkeren is niet toegestaan.

Kosten

 • De uitgifte van een parkeerontheffing kost € 24,50.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag parkeerontheffing (PDF, 216kB)', downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 766