Wegonderhoud en aanleg verkeersmaatregelen Veenhuizerveld

In 2021 hebben wij wegonderhoud gepland aan de Veenhuizerveldweg en de Drosteweg. Hiermee willen wij gelijk de verkeerssituatie in Veenhuizerveld verbeteren.

Veenhuizerveldweg

Op de Veenhuizerveldweg, tussen de bebouwde kom van Huinen en de Drosteweg, brengen we slijtlagen aan. Dit is een effectieve manier om de levensduur van het asfalt te verlengen. Hierbij willen we de weg voorzien van lichtgrijze fietssuggestiestroken en een donkergrijze/zwarte rijloper in het midden. Dit zorgt voor een wegbeeld dat beter is afgestemd op het fietsverkeer en op de functie van de weg (erftoegangsweg).

Drosteweg

De Drosteweg, tussen de Veenhuizerveldweg en de Veenwaterweg, krijgt nieuw asfalt. Hierbij maken we de weg iets breder en leggen we bermverharding (grasbetontegels) aan. Op deze manier willen we terugkomende schade aan de bermen voorkomen.

Verkeersmaatregelen

Voor verbetering van de verkeersveiligheid zijn snelheid remmende maatregelen op de kruisingen meest effectief: daar zijn de meeste oversteekbewegingen. Op de Veenhuizerveldweg zijn de T-kruisingen met de Veenhuizerweg, de Poolseweg en de Drosteweg geschikte locaties voor het aanbrengen van een plateau. Voor de T-kruising met de Schoonhoverweg vinden wij de aanleg van een uitritconstructie, waarbij verkeer vanaf de Schoonhoverweg voorrang verleent aan verkeer op de Veenhuizerveldweg, de beste oplossing.

Verder zien wij mogelijkheden om in de Boshuisweg en de Poolsweg, op voldoende afstand tot de woningen, een drempel aan te brengen. In verband met zichtbaarheid in het donker zullen we openbare verlichting hierop aanpassen. In de Poolseweg, ter hoogte van de camping, gaan we het straatwerk herstellen. Hierbij willen wij de rijbaan verbreden, om terugkomende schade aan de bermen te voorkomen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden hebben wij gepland in juni en juli 2021.

Ontwerptekeningen

Meer informatie

De reactietermijn is verlopen. Heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met Klaas Wijma via kwijma@putten.nl of via telefoonnummer (0341) 359 772.