Wegonderhoud en aanleg verkeersmaatregelen Veenhuizerveld

In onze collegevergadering van 6 juli 2021 hebben wij het Definitief Ontwerp (DO) voor de verkeersmaatregelen in Veenhuizerveld vastgesteld. 

Reacties ontwerptekeningen

Op het voorlopig ontwerp hebben wij 10 reacties ontvangen. Op basis van deze reacties zijn bij de uitwerking naar het Definitief ontwerp enkele wijzigingen/verbeteringen aangebracht. Deze staan hieronder vermeldt. Wij willen iedereen die actief met ons heeft meegedacht hartelijk danken voor deze inbreng.

Maatregelen Definitief ontwerp

  • Aanleg lichtgrijze fietssuggestiestroken en een donkergrijze/zwarte rijloper op de Veenhuizerveldweg, tussen de bebouwde kom van Huinen en de Drosteweg.
  • Aanleg nieuw asfalt/wegverbreding en bermverharding (vlakke grasbetontegels) op de Drosteweg, tussen de Veenhuizerveldweg en de Veenwaterweg.
  • Aanleg plateaus op de T-kruisingen Veenhuizerveldweg/Schoonhoverweg (noord), Veenhuizerveldweg/Poolseweg, Veenhuizerveldweg/Drosteweg en Drosteweg/Veenwaterweg; Ten opzichte van het Voorlopig ontwerp is de materiaalkeuze is gewijzigd. Door toepassing van roodbruin asfalt in plaats van klinkers wordt de uitvoeringsduur veel korter, kunnen we de bereikbaarheid tijdens de uitvoering beter garanderen en hiermee ook de overlast voor bewoners en weggebruikers beperken.
  • Aanleg uitritconstructie in de aansluiting Schoonhoverweg (zuid) op de Veenhuizerveldweg.
  • Aanleg verkeersdrempels in de Boshuisweg en de Poolseweg; Ten opzichte van het Voorlopig ontwerp is de drempel in de Boshuisweg ca. 30 meter noordelijker gesitueerd en wordt deze in asfalt aangelegd in plaats van klinkers.
  • Verbreding rijbaan Poolseweg ter hoogte van de camping.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland na de bouwvak, in september en oktober 2021. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet.

Definitieve tekeningen

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met Klaas Wijma via kwijma@putten.nl of via telefoonnummer (0341) 359 772.