Brinkstraat

Op donderdag 22 september 2022 heeft de gemeenteraad een budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie Brinkstraat. Beoogd resultaat is een passende stedenbouwkundige invulling te bepalen voor de Brinkstraat en de ontwikkeling op gang te brengen.

Participatiebijeenkomst

Op maandag 17 april 2023 was er een participatiebijeenkomst.

Planning gebiedsvisie Brinkstraat

  Activiteit Datum
 

Fase 1: Inventariseren/ophalen informatie en analyseren

Maart - juni 2023

 

Fase 2: De uitkomsten bespreken met de gemeenteraad

Augustus - september 2023

 

Fase 3: Het ontwerp uitwerken tot een Gebiedsvisie

Augustus - december 2023

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met W. Bos, projectleider en adviseur ruimtelijke ordening. Stuurt een liever een mail? Noteer dan in de omschrijving: Gebiedsvisie Brinkstraat.

T (0341) 359 611

E info@putten.nl