Centrumplan

  • Centrumplan Putten

    Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2019 het Centrumplan Putten vastgesteld. Hier is een intensief traject van overleg met alle betrokkenen aan voorafgegaan. Het centrumplan bestaat uit een verkeerscirculatieplan en inrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied.