Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Centrumplan Putten

Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2019 het Centrumplan Putten vastgesteld. Hier is een intensief traject van overleg met alle betrokkenen aan voorafgegaan. Het centrumplan bestaat uit een verkeerscirculatieplan en inrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied.

Fontein Fontanusplein

De gemeente Putten schenkt de huidige fontein op het Fontanusplein aan inwoners. Lees hier het persbericht. De aanmeldtermijn is verstreken. Wethouder Koekkoek maakt de nieuwe eigenaar binnenkort bekend.

Contactpersonen

Jasper Kool
Projectleider Centrumplan Putten
T (0341) 359 760
jkool@putten.nl

Bram Bos
Assistent projectleider Centrumplan Putten
bbos@putten.nl

Documenten