Centrumplan Putten

Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Met de oplevering van het vernieuwde Kerk- en Fontanusplein is het eerste gedeelte van het Centrumplan Putten afgerond. Bekijk de video en lees de artikelen op onze gemeentelijke informatiepagina's in De Puttenaer.

Video over vernieuwde Kerk- en Fontanusplein op YouTube

Over het Centrumplan

Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2019 het Centrumplan Putten vastgesteld. Hier is een intensief traject van overleg met alle betrokkenen aan voorafgegaan. Het centrumplan bestaat uit de reconstructie van het Kerkplein en Fontanusplein, een verkeerscirculatieplan en een inrichtingsplan voor het kernwinkelgebied.

Voor vragen kun je terecht bij Bert Vowinkel, projectleider Centrumplan: bvowinkel@putten.nl. Bekijk ook de vastgestelde documenten over het Centrumplan.