Planning Halvinkhuizen

Planning Halvinkhuizen

In december 2020 presenteerden wij u de nieuwe woningbouwlocatie Putten-Zuid. De publicatie van vandaag, de Agenda van de Toekomst, beschrijft de ambities en de dilemma’s op basis van de inbreng van onze inwoners, de gemeenteraad en deskundigen. Dit bij elkaar vormt de basis voor het maken van de Ontwikkelingsvisie. Het is de bedoeling dat de eerste concepten van de Ontwikkelingsvisie rond de zomer klaar zijn. Uiteraard gaan wij hierover opnieuw met u in gesprek. Hiervoor gaan wij bijeenkomsten organiseren. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus, vinden deze fysiek of digitaal plaats. Of wellicht kiezen wij voor een combinatie van beide.

Fase Gereed
Agenda van de toekomst Voorjaar 2021
Ontwikkelingsvisie Eind 2021
Stedenbouwkundig plan Eerte helft 2022
Start planologische procedures Medio 2022
Bouwrijp maken van de grond Medio 2023
Start bouw eerste fase 2023/2024