Planning Halvinkhuizen

Planning Halvinkhuizen

Stap Activiteit Gereed
1 Agenda van de Toekomst / Naamgeving (participatie omgeving) 2021
2 Uitwerken ontwikkelingsvisie (participatie omgeving) 2022
3 Procedure bestemmingsplan (mogelijkheid inspraak) Medio 2022-2023
4 Uitwerking stedenbouwkundigplan fase 1 (participatie directe omgeving) 2022
5 Bouw- en woonrijp maken fase 1 2024
6 Oplevering eerste woningen fase 1 (ongeveer 120 woningen per jaar) 2025
7 Uitvoering fase 2 t/m 4 2026-2032