Halvinkhuizen als voorschot op de Omgevingswet

U heeft er misschien al over gehoord: de Omgevingswet. Per 1 januari 2022 treedt deze nieuwe wet in werking. De Omgevingswet gaat, over ruim een jaar, maar liefst 26 wetten en regelingen vervangen. Dat is hoognodig, want het is nu allemaal ingewikkeld geregeld met al die verschillende wetten en regelingen. Dat geldt niet alleen voor u als inwoner, maar ook voor ons als gemeente.

Een belangrijk kenmerk van de Omgevingswet is dat inwoners, organisaties en bedrijven een veel grotere rol krijgen bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten. De nieuwe wet verplicht ons als overheid om inwoners en bedrijven veel meer en vooral veel beter én eerder te betrekken. Met het woningbouwproject Halvinkhuizen nemen wij daar alvast een voorschot op. Er wordt in 2023/2024 pas gebouwd, maar nu al vragen wij u om mee te denken en mee te praten over Halvinkhuizen. Dat gaat de toekomst dus vaker gebeuren. Dat is iets om in de gaten te houden.

Meer informatie over de Omgevingswet