Informatieavond Halvinkhuizen

In het najaar van 2024 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond kunnen aanwezigen vragen stellen en aandachtspunten benoemen. Waar mogelijk verwerkt de gemeente deze aandachtspunten in het ontwerp wijzigingsplan. Het college verwacht het ontwerp wijzigingsplan voor 1 januari 2025 ter inzage te kunnen leggen. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid daarop te reageren, door middel van het indienen van een zienswijze.