Planning nieuwe woonwijk Halvinkhuizen

Stap Activiteit Gereed
1 Agenda van de Toekomst / Naamgeving (participatie omgeving) Gereed, 2021
2 Uitwerken ontwikkelingsvisie (participatie omgeving) Vastgesteld, maart 2022
3 Uitwerking stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan fase 1 2022
4 Procedure bestemmingsplan fase 1 (mogelijkheid inspraak, inloopbijeenkomst begin 2023) Start ter inzagelegging eind 2022
5 Bouw- en woonrijp maken fase 1 2024
6 Oplevering eerste woningen fase 1 (ongeveer 120 woningen per jaar) 2025-2027
7 Uitvoering fase 2 t/m 4 2028-2035