Planning nieuwe woonwijk Halvinkhuizen

Fase Gereed
Agenda van de Toekomst Voorjaar 2021
Ontwikkelingsvisie Eind 2021
Stedenbouwkundig plan Eerste helft 2022
Start planologische procedures Medio 2022
Bouwrijp maken van de grond Medio 2023
Start bouw eerste fase 2023/2024