Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen

Op 10 maart 2022 is de ontwikkelingsvisie voor Halvinkhuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Nu de ontwikkelingsvisie is vastgesteld, zijn we gestart met het uitwerken van het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan voor fase 1.

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen