Henslare bedrijventerrein

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen en Bos plus de gemeente Putten aan werken. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van met name Puttense ondernemers. Voor het bedrijventerrein is een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment werken wij aan de stedenbouwkundige uitwerking en het bestemmingsplan.

  • Concept indeling voor bedrijfskavels en planning

    Op maandag 4 juli is de ondernemersavond voor Henslare druk bezocht door geïnteresseerde ondernemers. Wij lieten een concept indeling van het plangebied en de planning zien. Deze documenten zijn nu voor iedereen beschikbaar via de website. In de Puttenaer van 13 juli 2022 komt een terugblik op de ondernemersavond.

  • Ondernemersavond Henslare 4 juli 2022

    Ruim 75 ondernemers uit Putten en directe omgeving lieten zich maandagavond 4 juli in De Aker door de gemeente informeren over de plannen voor het bedrijventerrein Henslare. Zij deelden hun wensen en vragen en spraken met de gemeente over de eerste schetsen van de globale indeling van het toekomstige bedrijventerrein.

  • Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare is vastgesteld

    Op 10 maart 2022 is de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De wijzigingen zijn in deze definitieve versie verwerkt. Met de gebiedsvisie is gezocht naar de mogelijkheden voor een nieuw bedrijventerrein in het gebied tussen de Stationsstraat, de spoorlijn, de weg Henslare en de Nijkerkerstraat. Op basis van de gebiedsvisie wordt medio 2022 gestart het bestemmingsplan en de bijbehorende participatie.

  • Reacties online planvorming bedrijventerrein Henslare

    De concept gebiedsvisie is gepresenteerd op de website en meer dan 250 reacties zijn binnen gekomen via een digitaal platform dat daarvoor was ingericht. Deze pagina geeft in hoofdlijnen de reacties weer.

  • Interessepeiling nieuwe bedrijfskavel Henslare

    Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Graag bespreken wij met ondernemers welke wensen, ideeën en doelen zij hebben voor het bedrijventerrein Henslare.

  • Bewonersavond Henslare 8 september 2021

    Op woensdag 8 september heeft de bewonersavond voor de gebiedsvisie Henslare plaatsgevonden. In totaal waren ongeveer 80 bewoners aanwezig. Het doel van de bewonersavond is om zorgen en ideeën te delen en kenmerken, kansen en beperkingen voor het ontwikkelen van 7 hectare netto op bedrijventerrein Henslare te inventariseren. Hier vindt u de presentatie en het verslag van de avond.