Henslare bedrijventerrein

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen+Bos en de gemeente Putten mee aan de slag gaan. Voor het bedrijventerrein stellen wij een gebiedsvisie, stedenbouwkundige uitwerking en het omgevingsplan op. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van met name Puttens ondernemers. Onderdeel van dit proces is een breed participatieproces met de omgeving. In de loop van het jaar komt er meer informatie beschikbaar.

  • Denk online mee met de planvorming van bedrijventerrein Henslare

    Tijdens bijeenkomsten over de ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare hebt u informatie gekregen over de voorbereiding van het plan. U hebt vanaf nu ook de mogelijkheid om digitaal mee te doen met de planvorming.

  • Interessepeiling nieuwe bedrijfskavel Henslare

    Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Graag bespreken wij met ondernemers welke wensen, ideeën en doelen zij hebben voor het bedrijventerrein Henslare.

  • Bewonersavond Henslare 8 september 2021

    Op woensdag 8 september heeft de bewonersavond voor de gebiedsvisie Henslare plaatsgevonden. In totaal waren ongeveer 80 bewoners aanwezig. Het doel van de bewonersavond is om zorgen en ideeën te delen en kenmerken, kansen en beperkingen voor het ontwikkelen van 7 hectare netto op bedrijventerrein Henslare te inventariseren. Hier vindt u de presentatie en het verslag van de avond.