Henslare bedrijventerrein

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen+Bos en de gemeente Putten mee aan de slag gaan. Voor het bedrijventerrein stellen wij een gebiedsvisie, stedenbouwkundige uitwerking en het omgevingsplan op. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van met name Puttens ondernemers. Onderdeel van dit proces is een breed participatieproces met de omgeving. In de loop van het jaar komt er meer informatie beschikbaar.