Gebiedsvisie Henslare op 20 januari en 3 februari in de gemeenteraad

De gebiedsvisie bedrijventerrein Henslare wordt op 20 januari en 3 februari behandeld door de gemeenteraad. Op 20 januari vergadert de raadscommissie Ruimte over de gebiedsvisie.

U kunt meeluisteren via putten.raadsinformatie.nl. Als de gemeenteraad op 3 februari 2022 instemt met de visie, dan maken we het bestemmingsplan. Als dit voorspoedig verloopt kan het bestemmingsplan aan het einde van 2022 onherroepelijk zijn. De eerste kavels kunnen we dan naar alle waarschijnlijkheid in 2023 uitgeven.

Gebiedsvisie bedrijventerrein Henslare downloaden (PDF)

Nieuwsbrief ontwikkeling bedrijventerrein Henslare

Het afgelopen najaar heeft u massaal gereageerd, meegedacht en meegepraat over de ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare. De gemeente Putten heeft een nieuwsbrief gemaakt voor het project bedrijventerrein Henslare. In de nieuwsbrief laten we u weten waar we in het proces zijn. Ook geven we aan waar het nieuwe bedrijventerrein kan komen en wat de vervolgstappen zijn. 

Nieuwsbrief ondernemers januari 2022 downloaden (PDF)