Interessepeiling nieuwe bedrijfskavel Henslare

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Graag bespreken wij met ondernemers welke wensen, ideeën en doelen zij hebben voor het bedrijventerrein Henslare.

Voor het bedrijventerrein stellen wij een gebiedsvisie en plan op. Ook wordt in de komende tijd duidelijk op welke manier kavels verkocht zullen worden. Hoewel dat nu nog niet zover is, willen we daar ruim van tevoren duidelijkheid over kunnen geven.

De interesse onder ondernemers voor een kavel op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Henslare is groot; hartelijk dank voor de vele reacties. Inmiddels hebben wij het digitale formulier gesloten, maar u kunt natuurlijk altijd via info@putten.nl laten weten dat u geïnteresseerd bent. Op dit moment verzamelen we alle reacties, zodat we die zo goed mogelijk kunnen verwerken in de plannen voor het bedrijventerrein. Binnenkort houden we een informatiebijeenkomst voor ondernemers, waarin we de plannen verder toelichten.  

Heeft u vragen?

Gemeentehuis
(0341) 359 611
info@putten.nl