Inloopavond over herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie op 23 november

Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei 2021 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

Inloopavond dinsdag 23 november

Tijdens de inloopavond krijgt u meer uitleg over de herontwikkeling. Ook kunt u vragen stellen over het plan. U bent welkom van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Wethouder ’t Jong is ook aanwezig. Tijdens de inloopavond is ons dringende advies om 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers die niet bij uw huishouden horen.

Het plan is uitgewerkt en het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

De ontwikkelaar heeft het plan verder voorbereid en uitgewerkt. Deze avond is een vervolg op een eerder in 2019 georganiseerde bijeenkomst waarin de voorlopige plannen zijn gepresenteerd. De gemeente heeft de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. De gemeente Putten staat achter het plan van de bouw van 37 woningen en de realisatie van de supermarkt. Er is een grote behoefte aan woningen in Putten. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat het plan ook voorziet in de realisatie van woningen in categorie sociaal/betaalbaar: Dat doet dit plan.

U kunt het plan vanaf woensdag 10 november tot donderdag 23 december bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKGervDorps-ON01. De start van de bouw van de woningen aan Dorpsstraat-Achterstraat en aan de Gervenhof staat gepland voor eind 2022.

Aan u de gelegenheid om vragen te stellen op deze avond

De bedoeling van de bewonersavond is om u als bewoner, ondernemer of anderszins betrokkene en belangstellende gelegenheid te geven u te informeren over het plan en de verdere procedure. Directeur Ontwikkeling Robert Hoekstra van Van de Kolk Ontwikkeling is op de avond aanwezig om het plan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. U kunt het ontwerp bekijken en de bouwtekeningen bestuderen. Van de gemeente is Wim Bos, projectleider Ruimtelijke Ordening present. Hij kan u met name meer vertellen over de planprocedure en de wijze waarop u uw mening kunt geven.

Aanmelden

Meld u aan voor maandag 22 november door een e-mail te sturen naar wbos@putten.nl of te bellen naar telefoonnummer (0341) 359 611.