Kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg

In oktober 2022 hebben wij de reconstructie van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg afgerond. De herinrichting van het kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg was onderdeel van dit werk. In de praktijk blijkt de nieuwe inrichting van dit kruispunt nog niet te voldoen. Daarom passen we het kruispunt op een aantal punten aan. Daarnaast willen we de fietsroute naar de school verbeteren en de schoolomgeving veiliger maken. Op deze pagina informeren wij u over het definitieve plan en de planning van de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

Het afgelopen jaar hebben wij samen met belanghebbenden, aanwonenden en school Steenenkamer gewerkt aan een plan voor verbetering van de verkeerssituatie op en rond het kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg. Dit plan bestaat uit de volgende maatregelen:

  • We maken het kruispunt kleiner, zodat auto's niet meer midden op het kruispunt kunnen staan. Automobilisten en overstekende fietsers kunnen elkaar dan beter zien.
  • De vlakke betonstroken vervangen we door betonranden. Hierdoor kunnen auto's de bochten niet meer afsnijden. Grote vrachtauto's en tractors die meer ruimte nodig hebben, kunnen wel (langzaam) over de betonranden rijden.
  • In de Hoornsdam leggen we een extra verkeersdrempel aan. Hiermee remmen we de snelheid van het verkeer dat vanaf Strand Nulde het kruispunt oprijdt.
  • Tussen het kruispunt en de school leggen we een fietspad aan.
  • Van de Stenenkamerseweg maken we een ‘uitritconstructie’. Hiermee krijgt verkeer op de Waterweg en het nieuwe fietspad voorrang op verkeer van en naar de Stenenkamerseweg.
  • Bij het kruispunt plaatsen we wegwijzers voor fietsers.
  • Bij de school maken we een schoolzone. We plaatsen tekst op de weg en opvallende, gekleurde palen langs de weg.

Tekeningen aanpassing kruispunt en aanleg fietspad

Tekening aanpassing kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg

Tekening aanleg fietspad langs Waterweg

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

  Wat Afgesloten Wanneer
 

Beginnen met de werkzaamheden op het kruispunt.

In deze week is het kruispunt volledig afgesloten voor het autoverkeer van en naar Nulde. Fietsers kunnen er wel langs.

19 tot en met 23 februari 2024

 

Werkzaamheden rond het kruispunt. Nulde is dan weer bereikbaar voor het autoverkeer via de route Zuiderzeestraatweg – Waterweg.

Door het gebruik van tijdelijke verkeerslichten kunnen er wel lange wachtrijen ontstaan.

Tijdens deze werkzaamheden is het kruispunt afgesloten voor autoverkeer van en naar de Stenenkamerseweg en de Waterweg richting de school.

26 februari tot en met 8 maart 2024

 

Werken we aan het nieuwe fietspad tussen het kruispunt en de school, het opknappen van de weg en het inrichten van de schoolzone.

Tijdens deze werkzaamheden is dit deel van de Waterweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Fietsers kunnen er wel langs.

11 maart tot en met 19 april 2024

Uit ervaring weten we dat ook in februari en maart het weer (te) slecht kan zijn. Daarom nemen we begin februari het definitieve besluit over de planning.

Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar

We willen de woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar houden. Er zijn momenten waarop dit door de werkzaamheden niet lukt. In die gevallen zal de aannemer, Timmer GWW uit Nijkerk, u hier op tijd over informeren.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de Klaas Wijma van de afdeling Ruimte.

T (0341) 359 772

E kwijma@putten.nl