Omgevingsvisie Putten 2040

2e Week van de Leefomgeving

Begin november stond in het teken van de 2e Week van de Leefomgeving. De afgelopen weken kon u via een 2e vragenlijst opnieuw meedenken over hoe Putten er in 2040 uitziet. In deze vragenlijst legden wij u concrete keuzes en stellingen voor. 615 inwoners maakte van de mogelijkheid gebruik om mee te denken. Bedankt voor uw betrokkenheid!

Op dit moment verwerken wij de uitkomsten van de vragenlijst. Begin 2022 hoort u opnieuw van ons. Houd onze website en gemeentelijke communicatiemiddelen hiervoor in de gaten. 

Planning

Stap Activiteit Gereed
1 Eerste Week van de Leefomgeving Juni 2021
2 Marktkraam Omgevingsvisie op de weekmarkt in Putten 3 november 2021
3 Tweede Week van de Leefomgeving November 2021
4 De Omgevingswet treedt in werking 1 juli 2022
5 U kunt reageren op het Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040 Medio 2022
6 De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Putten 2040 vast 2022/2023

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingswet of over de Omgevingsvisie Putten 2040? Neem contact op met Annelies Boonman, projectleider implementatie Omgevingswet via telefoonnummer (0341) 359 708 of via e-mailadres aboonman@putten.nl