Documentatie Omgevingsvisie

De inhoud van de Omgevingsvisie Putten komt tot stand in nauwe samenwerking met anderen. Hieronder een greep uit de communicatie- en participatieactiviteiten met bijbehorende documenten.

Fase 1: verkennen

Deze fase staat in het teken van het ophalen van informatie door inventarisatie, verkenning en analyse. 

  • Columns van de wethouder in De Puttenaer van 17 juni 2020, 25 november 2020 en 23 juni 2021. 
  • Sessies in de gemeenteraad op 12 mei 2021, 17 juni 2021 en 9 september 2021.
  • Sessie in de commissie Ruimte op 22 juni 2021.
  • Informatiepaginaspecial #1 (PDF) in De Puttenaer van 30 juni 2021.
  • Berichtgeving via online mediakanalen.
  • (Open) vragenlijst onder inwoners. 
  • Rondetafelgesprekken met regionale ketenpartners.
  • Rondetafelgesprekken met het maatschappelijk middenveld.

De opbrengst van fase 1 is het Waardendocument (PDF). Dit document is op 5 oktober 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Fase 2: koers bepalen

Deze fase staat in het teken van een verdiepingsslag op basis van de vorige fase. We beschrijven de uitgangspunten voor de koers van Putten in een eerste concept van de Omgevingsvisie. 

Fase 3: vaststellen

In deze fase werken we toe naar besluitvorming en het vaststellen van de Omgevingsvisie Putten 2040.  

  • Informatie volgt. 

Meer informatie