Fase 1: verkennen

In de periode februari 2021 tot en met augustus 2021 brachten wij in kaart welke zaken voor de Puttense samenleving van belang zijn voor de toekomstige woon- en leefomgeving. Dit deden wij in nauwe samenwerking met anderen. De opbrengst van deze fase is het Waardendocument dat op 5 oktober 2021 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Het Waardendocument 

Het Waardendocument Omgevingsvisie Putten:

 • biedt inzicht in de identiteit en kernkwaliteiten van Putten én geeft aan welke opgaven en ambities er zijn;
 • is met een grote betrokkenheid van stakeholders tot stand gekomen;
 • is het fundament voor de volgende fase: inhoudelijke keuzes maken over de koers voor Putten.

 Waardendocument downloaden (PDF)

Hieronder leest u de belangrijkste zaken uit het Waardendocument.

Identiteit en kernkwaliteiten

 • Putten is een levendig en gastvrij dorp: een actieve en hechte gemeenschap met veel ondernemers.
 • Putten kent een veelzijdig Veluwelandschap met een rijke variatie in landschapstypen.
 • Putten heeft een sterke recreatieve sector met goede voorzieningen om natuurlijk en ontspannen 'te doen'.
 • Putten kent een rijke cultuur en historie: beleving met respect en aandacht voor een bijzonder verleden.

Opgaven en ambities

 • Natuurlijk en groen: hoe beschermen we de natuurlijke omgeving ook in de toekomst?
 • Cultureel en historisch: hoe bevorderen we de beleving van cultuurhistorie, kunst en evenementen?
 • Energieneutraal: hoe reageren we op vraagstukken binnen de klimaatcrisis?
 • Ondernemend: hoe bieden we voldoende economisch perspectief voor onze ondernemers?
 • Recreatief: hoe behouden we een aantrekkelijk recreatielandschap?
 • Bereikbaar: hoe stimuleren we gezonde, veilige en schone mobiliteit?
 • Sociaal en vitaal: hoe bevorderen we het welzijn en de gezondheid van onze inwoners?
 • Veilig: hoe vergroten we zowel de fysieke als sociale veiligheid in Putten?
 • Aangenaam wonen: hoe zorgen we voor een (lokaal) passende woningvoorraad in een prettige woonomgeving?

Communicatie- en participatietraject

De inhoud van het Waardendocument is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met anderen. Door de betrokkenheid en inbreng vanuit vele invalshoeken kent het Waardendocument een brede en integrale scope. Kortom, een goede basis voor de fase waarin keuzes gemaakt worden voor de koers van Putten. Met dank aan:

 • de politiek: gemeenteraad en de commissie Ruimte
 • regionale ketenpartners: Provincie, Waterschap, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD;
 • een brede groep van maatschappelijke partners;
 • inwoners en ondernemers;
 • een grote groep vakinhoudelijke specialisten binnen de gemeentelijke organisatie.

 Activiteiten en documenten bekijken