Fase 2: koers bepalen

De afgelopen maanden zijn wij dieper op de materie ingegaan. Wij schetsten scenario’s voor de toekomst en praatten hierover door met betrokkenen. Op dit moment verwerken wij die opbrengst in een eerste concept van de Omgevingsvisie. Deze leggen wij na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 voor aan de nieuwe gemeenteraad.

Op basis van alle gespreken, databronnen, gemeentelijke en regionale beleidsdocumenten en grote trends en ontwikkelingen, hebben wij voor Putten 3 overkoepelende ambities geformuleerd.

Hoofdambities Gemeente Putten

  • Wij stellen de mens centraal, als gebruiker van de ruimte.
  • Wij zijn rentmeester van onze (dorpse en natuurlijke) leefomgeving.
  • Wij blijven werken aan een vitale en gastvrije economie.

Het Puttense Wiel

De hoofdambities vinden wij met z’n allen zo belangrijk dat toekomstige opgaven en initiatieven daaraan moeten bijdragen. Dit betekent ook dat wij de 9 opgaven uit fase 1 hieraan koppelen. Dit verbeelden wij in het ‘Puttense Wiel’. Op dit moment volstaan wij met het tonen van een afbeelding. Zodra wij verder in het proces zijn, hoort u uiteraard wat dit voor u betekent. Bijvoorbeeld in de sfeer van vergunningaanvragen. Want wanneer uw voorstel straks bijdraagt aan de gestelde doelen, is de kans groot dat uw initiatief gerealiseerd kan worden.

Afbeelding van het Puttense Wiel

Communicatie- en participatietraject

Waar fase 1 in het teken stond van informatie ophalen, staat deze fase in het teken van een verdiepingsslag op basis van alle opbrengsten. De opbrengst, zoals het Puttense Wiel, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met anderen. Dit geldt ook voor de koers die wij nu aan het schetsen zijn in het eerste concept van de Omgevingsvisie.

 Activiteiten en documenten bekijken