Fase 3: vaststellen

Na de zomervakantie hopen wij het ontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage te leggen. U kunt dan reageren door zienswijzen in te dienen. Na het verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dit in december 2022.

Meer informatie volgt.

 Activiteiten en documenten bekijken