Planning

Activiteit Gereed
Eerste Week van de Leefomgeving Juni 2021
Marktkraam Omgevingsvisie op de weekmarkt in Putten 3 november 2021
Tweede Week van de Leefomgeving November 2021
De Omgevingswet treedt in werking 1 juli 2022
U kunt reageren op het Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040 Medio 2022
De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Putten 2040 vast 2022/2023