Omgevingsvisie Putten 2040

Op 1 juli 2022 is de Omgevingswet een feit. Dit is een omvangrijke wet waar u in meer of mindere mate iets van gaat merken. De essentie van de nieuwe wet is namelijk dat inwoners, organisaties en bedrijven een veel grotere rol krijgen bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten. 

In de Omgevingsvisie Putten 2040 wordt op hoofdlijnen bepaald ‘wat mag’ op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. Dat maakt de Omgevingsvisie één van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste, onderdeel van de Omgevingswet. Op dit moment zijn wij druk met het opstellen van deze visie. Dat doen wij niet alleen. Wij voeren verkennende gesprekken met de politiek, andere overheden en het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Putten. De afgelopen weken kon u door middel van een vragenlijst ook met ons meedenken over de toekomst van ons dorp. Maar liefst 262 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld over de Omgevingsvisie Putten 2040. Hartelijk dank daarvoor! Wij gaan alle reacties in kaart brengen en komen hier na de zomer bij u op terug.