Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingswet of over de Omgevingsvisie Putten 2040? Neem contact op met Annelies Boonman, projectleider implementatie Omgevingswet via telefoonnummer (0341) 359 708 of via e-mailadres aboonman@putten.nl