Uitgeschreven tekst afbeelding beeldend verslag

In het beeldend verslag staat een kaart van het volgende gebied: Putten, Koudhoorn, Krachtighuizen, Huinen, Veenhuizerveld, Halvinkhuizen, Huinerwal, Huinerbroek, Gerven, Hell, Diermen, Hoef, Steenenkamer en Bijsteren.

Om de kaart staan 11 ballonwolkjes met uitspraken die tijdens het gesprek met de maatschappelijke partners naar voren zijn gekomen.

Ballonwolkje 1: ‘Er is een gebrek aan (betaalbare) woningen, vooral voor starters maar ook voor een goede doorstroming.’

Ballonwolkje 2: ‘Veiligheid is nodig als basis om aan de andere opgaven te kunnen werken.’

Ballonwolkje 3: ‘De gemeente Putten laat kansen liggen om cultuur belangrijker te maken voor de samenleving.’

Ballonwolkje 4: ‘Meer aandacht nodig voor leerplekken binnen bedrijven, zodat er ruimte voor innovatie ontstaat.’

Ballonwolkje 5: ‘Werken aan korte ketens door lokale voedselproductie en zaken als moestuinen met ook een sociale functie toestaan bij boeren.’

Ballonwolkje 6: ‘Het wordt drukker op de wegen, let goed op voor wie je bereikbaar wil zijn en op welke manier.’

Ballonwolkje 7: ‘Er is te weinig voor jongeren. Denk aan plekken voor jongeren om te ontmoeten, zoals uitgaansplekken en mogelijkheden om te bewegen in de openbare ruimte.’

Ballonwolkje 8: ‘Een groene omgeving en een gezond leefklimaat met gezonde lucht nodigen uit om in beweging te komen.’

Ballonwolkje 9: ‘In het buitengebied heerst grote spanning tussen enerzijds natuur en landschap en anderzijds agrarische activiteiten.’

Ballonwolkje 10: ‘Diversiteit en inclusie zijn belangrijke zaken. Zorg voor gemengde wijken waar voor iedereen plek is en waar men elkaar kan ontmoeten.’

Ballonwolkje 11: ‘Weet goed wat je wilt behouden en leg dit vast. Bekijk wat goed en mooi is en ga hier beschermend mee om. Ga uit van de waarde van het gebied’