Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Hierbij gaat het onder meer om wetgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Er worden 26 wetten samengevoegd in één nieuwe wet, de Omgevingswet.

De Omgevingswet is een wet die moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met leefomgeving bedoelen we onder andere huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, grond, water, lucht en geluid. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Heb je een vergunning nodig voor jouw plannen voor bijvoorbeeld jouw huis? Dan krijgt je straks te maken met de Omgevingswet. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat je sneller en gemakkelijker een vergunning kunt aanvragen. De vergunning kun je online aanvragen bij 1 loket.

Omgevingswet en participatie

Wil je straks iets veranderen in de leefomgeving? Een dakkapel plaatsen of een tuinhuis bouwen of een woning bouwen? Ga dan in gesprek met de mensen in jouw omgeving. Met bijvoorbeeld jouw buren of met anderen die met jouw plannen te maken krijgen of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie. Op de pagina Ik heb een plan leggen we uit wat participatie in de Omgevingswet betekent.

Ondernemers en de Omgevingswet

Ook als ondernemer kun je te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als je een bouwplan wilt ontwikkelen. Om dat te kunnen doen, moet je aan de slag met kennis van de wet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meer informatie hierover vind je op Startpunt voor bedrijven aandeslagmetdeomgevingswet.nl.