Omgevingswet & Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is 1 van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet. Hier leest u wat de Omgevingswet inhoudt en welke plaats de Omgevingsvisie hierin inneemt.

De Omgevingswet: een omvangrijke wet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor de woon- en leefomgeving. Inwoners, ondernemers en overheden kunnen straks snel zien wat er mag in de leefomgeving. Iedereen krijgt namelijk toegang tot één digitaal Omgevingsloket. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals het aanvragen van een vergunning.

  Nu Straks
Aantal wetten 26 wetten 1 wet
Algemene Maatregelen van Bestuur 60 Algemene Maatregelen van Bestuur 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
Regelingen 75 Ministeriele regelingen 1 Omgevingsregeling

 

Doel: de omgeving benutten en beschermen

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de fysieke woon- en leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor:

  • minder regels en meer overzicht;
  • een samenhangende aanpak van de leefomgeving;
  • meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk;
  • betere en snellere besluitvorming;
  • bevordering van participatie.

Beoogde datum inwerkingtreding: 1 juli 2023

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoeringsorganisaties werken op dit moment aan een zorgvuldige en verantwoorde wijze van implementatie van de wet. 

Omgevingsvisie: belangrijk onderdeel in de Omgevingswet

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Daarin gaan wij als gemeente aangeven hoe onze (fysieke) woon- en leefomgeving er op lokaal niveau uit moet komen te zien. Zo bepalen wij onze positie en nemen wij stelling waar dat nodig is. De Omgevingsvisie wordt dus de kapstok voor toekomstig beleid en toekomstige initiatieven. Een heldere toekomstvisie vergemakkelijkt de implementatie van andere onderdelen van de Omgevingswet en het beoordelen van nieuwe initiatieven.