Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

Van 16 februari tot en met 29 maart 2023 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie Putten 2040 ter inzage. Deze toekomst­visie voor Putten is voortgekomen uit een intensieve verken­ning van onze leefomgeving en een mooi participatieproces! Wat vindt u van de ontwerpvisie?

Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

Samenvatting ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

Na de inventarisatie van het beleid en een participatietraject hebben we drie overkoepelende ambities benoemd:

  • Wij stellen de mens centraal, als gebruiker van de ruimte.
  • Wij zijn rentmeester van onze (dorpse en natuurlijke) leefomgeving.
  • Wij blijven werken aan een vitale en gastvrije economie.

Toekomstige opgaven en initiatieven moeten bijdragen aan deze overkoepelende ambities. Op die manier stellen we de kwaliteit van onze leefomgeving nu en in de toekomst veilig.

Waar kunt u de Ontwerp Omgevingsvisie inzien?

  • Op de webpagina: www.putten.nl/putten2040
  • In het gemeentehuis: de balie Ruimte & Bouwen is van maandag tot en met vrijdag in de ochtend open.
  • Heeft u liever een afspraak? Dan belt u met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. U kunt vragen naar E. Hanewald.

Hoe kunt u uw zienswijze inbrengen?

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schrifte­lijk een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Putten. Dat is mogelijk door het schrij­ven van een brief (Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten) of een e-mail (info@putten.nl).

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging voorzien wij alle ziens­wijzen van een reactie. De gemeenteraad betrekt de ziens­wijzen en de beantwoording bij de vaststelling van de Om­gevingsvisie Putten 2040, naar verwachting medio 2023. Daarmee eindigt dan ook de wettelijke procedure.