Pilot Steenenkamer

Buurtschap Steenenkamer is het eerste pilotgebied waarmee we aan de slag gaan voor gebiedsuitwerkingen binnen de Omgevingsvisie 2040. We zijn ons bewust van de uitdagingen op het gebied van verkeer en willen nu ook aandacht schenken aan andere belangrijke opgaven en de identiteit van Steenenkamer.

Wij brengen graag in kaart wat de komende jaren de opgaven zijn in Steenenkamer

We stellen graag samen met u een gebiedsagenda op voor de buurtschap Steenenkamer. In de pilot voor een gebiedsagenda krijgen de volgende onderdelen een plek:

  • De identiteit van buurtschap Steenenkamer (inclusief de begrenzing). 
  • De belangrijkste opgaven in buurtschap Steenenkamer. 
  • De belangrijkste ontwikkelingen in buurtschap Steenenkamer voor de komende jaren. 
  • De manier waarop we verder aan de slag gaan met de resultaten.

Vragenlijst buurtschap Steenenkamer

In de periode van 12 maart tot 2 april 2022 hebben 93 inwoners de online vragenlijst over de buurtschap ingevuld. Op dit moment zijn wij druk bezig met het verwerken en onderzoeken van de uitkomsten. De resultaten delen wij binnenkort op onze website.

Op 30 maart waren wij aanwezig in buurtschap Steenenkamer

Woensdag 30 maart 2022 hebben wij buurtschap Steenenkamer bezocht. Hier hebben wij met veel inwoners gesproken over de kernkwaliteiten, opgaven en ontwikkelingen in de buurtschap. Wij danken alle aanwezigen voor hun tijd en inbreng.

Resultaten participatietraject

De resultaten van de gesprekken worden onderzocht en opgenomen in de gebiedsagenda. Alle participanten die hun e-mailadres hebben gedeeld, worden begin juni 2022 over de vervolgstappen geïnformeerd. Er komt ook een artikel over de resultaten op de gemeentelijke informatiepagina in de De Puttenaer.

Vragen of op de hoogte blijven?

Dan kunt u contact opnemen met Ernst-Jan Slieker, projectmedewerker Pilot gebiedsagenda buurtschap Steenenkamer. U bereikt hem via e-mailadres ejslieker@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 724. Ernst-Jan is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.