Planning

Hieronder ziet u de belangrijkste activiteiten om te komen tot de Omgevingsvisie Putten 2040.

Activiteit Gereed
Eerste Week van de Leefomgeving Juni 2021
Marktkraam Omgevingsvisie op de weekmarkt in Putten 3 november 2021
Tweede Week van de Leefomgeving November 2021
De Omgevingswet treedt in werking 1 juli 2022
U kunt reageren op het Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040 Medio 2022
De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Putten 2040 vast 2022/2023

 

Eerste Week van de Leefomgeving - juni 2021

Deze eerste Week van de Leefomgeving is de start van het communicatie- en participatietraject. Er vinden verkennende gesprekken plaats. Deze eerste fase is vooral gericht op het ophalen en beschrijven van de identiteit, kernkwaliteiten en opgaven voor Putten. Uiteindelijk legt dit het fundament voor een breed gedragen Omgevingsvisie voor Putten. Een greep uit de activiteiten:

  • Informeren inwoners via de gemeentepagina en online mediakanalen.
  • Vragenlijst onder inwoners en specifieke groepen uitzetten om informatie op te halen.
  • Rondetafelgesprekken met het Puttens maatschappelijk middenveld.
  • Rondetafelgesprekken met regionale ketenpartners.
  • Informerende sessie Omgevingswet + Omgevingsvisie Putten 2040 in de gemeenteraad.
  • Inhoudelijke sessie over de Omgevingsvisie Putten 2040 in de commissie Ruimte.

Tweede Week van de Leefomgeving - november 2021

De tweede Week van de Leefomgeving is het vervolg van het communicatie- en participatietraject om te komen tot een Omgevingsvisie voor Putten. Waar de eerste Week van de Leefomgeving in het teken stond van informatie ophalen, staat de tweede Week van de Leefomgeving in het teken van een verdiepingsslag op basis van de opbrengsten tot dan toe. Geplande activiteiten:

  • Verdiepende sessies met inwoners.
  • Verdiepende sessies met regionale partners en het maatschappelijk middenveld.
  • Verdiepende sessies met de politiek.

De Omgevingswet treedt in werking - 1 juli 2022

De Omgevingsvisie hoeft pas in 2024 klaar te zijn, maar de gemeente Putten streeft ernaar deze visie al eerder klaar te hebben.