Op weg naar 2040

Wij vinden onze hechte gemeenschap, vitale kernen en groene buitenruimte erg belangrijk. Ook willen wij zorgvuldig en creatief met de ruimte omgaan en toeristen gastvrij ontvangen. De vraag is: hoe blijft Putten de komende jaren zo sterk verbonden en vitaal? De vele ambities – u ziet ze hieronder – gaan meestal goed samen, maar soms ook niet. Dat vraagt dan om duidelijke keuzes. In de vragenlijst kunt u laten weten hoe u denkt over de acht ambities die wij hebben geformuleerd.

Zo zien wij Putten in 2040. U ook?

Ambities

Putten is een natuurlijk, groen dorp.

 Icoon Putten natuurlijk en groen

Aandachtsgebieden: ecologie, bodem en water, groen en blauw, landschap, buitengebied en natuur. 

Putten kent een dorpse sfeer waar jong en oud aangenaan wonen.

Icoon aangenaam wonen

Aandachtsgebieden: woonkwaliteit, buurtschappen en dorpse identiteit, woningaantallen (programma) en diversiteit woonmilieus. 

Putten is een sociaal en vitaal dorp.

Icoon sociaal en vitaal

Aandachtsgebieden: inclusief en betrokken, welzijn, zorg, onderwijs, jeugd, sport en positieve gezondheid. 

Putten is een toekomstbestendige en duurzame gemeente.

Icoon toekomstbestendig

Aandachtsgebieden: energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en 3D-ordening.

Putten is een ondernemend dorp.

Icoon sociaal

Aandachtsgebieden: economie, (agrarische) bedrijvigheid, arbeidsplaatsen en detailhandel.

Putten is een bereikbaar dorp.

Icoon Putten bereikbaar

Aandachtsgebieden: (duurzame) mobiliteit, toegankelijk en hoogwaardig wandel- en fietsnetwerk. 

Putten is een recreatief en cultureel dorp.

Icoon recreatief en cultureel

Aandachtsgebieden: dag- en verblijfsrecreatie, toerisme, beleven van cultuurhistorie en archeologie, cultuur, kunst en evenementen. 

Putten is een dorp waar men zich veilig voelt.

Icoon veilig

Aandachtsgebieden: sociale veiligheid (veiligheidsgevoel en preventie) en fysieke veiligheid (veilige inrichting). 

Elk type gebied kent zijn eigen kansen en dilemma’s.

Hoe denkt u hierover? Wij hebben Putten opgedeeld in verschillende type gebieden. Hierbij hebben wij gekeken naar de geografische indeling én naar de type gebieden. Denk hierbij aan het agrarisch buitengebied, woongebied, bedrijventerrein, het centrum, enzovoorts. Elk gebied van Putten kent zijn eigen kansen, dilemma’s en opgaven. En krijgt zijn eigen regels. Bijvoorbeeld: hoogbouw mag wel in het centrum, maar niet daarbuiten.