Vragenlijst

De afgelopen weken kon u door middel van een vragenlijst met ons meedenken over de toekomst van ons dorp. Maar liefst 262 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld over de Omgevingsvisie Putten 2040. Hartelijk dank daarvoor! Wij gaan alle reacties in kaart brengen en komen hier na de zomer bij u op terug.

In de tweede Week van de Leefomgeving, in december 2021, leggen wij u opnieuw een vragenlijst voor. Dan met meer concrete vragen en stellingen die vragen om een keuze(richting). Uw antwoorden bepalen mede de toekomst van Putten. Bedankt voor het delen van uw visie op de toekomst van ons dorp.