Omgevingswet

Belangrijke stap richting invoering Omgevingswet

De Omgevingsvisie Putten 2040 is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze omgevingsvisie wordt de kapstok voor toekomstig beleid en toekomstige initiatieven voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie geven wij als gemeente aan hoe onze (fysieke) woon- en leefomgeving er op lokaal niveau uit moet komen te zien. Denk aan woningen en bedrijven, verkeer en vervoer, water en groen en onderwijs- en sportvoorzieningen. Maar het gaat ook over zaken die minder tastbaar zijn zoals duurzaamheid en gezondheid. Een heldere toekomstvisie helpt bij het beoordelen van nieuwe ideeën en het uitvoeren van de Omgevingswet.

Vaststelling Omgevingsvisie Putten 2040 - Samenvatting

Vaststelling Omgevingsvisie Putten 2040

Planning

  Omschrijving Periode
  Verkennen en analyseren Februari 2021 - augustus 2021
  Koers bepalen September 2021 - juli 2022
  Ontwerpen en terinzagelegging Augustus 2022 - maart 2023
  Verwerken zienswijzen en vaststellen April 2023 - oktober 2023

 

Heeft u vragen?

Neem contact op met Annelies Boonman, projectleider implementatie Omgevingswet.

T (0341) 359 708

E aboonman@putten.nl