Planning

  Omschrijving Periode
  Verkennen en analyseren Februari 2021 - augustus 2021
  Koers bepalen September 2021 - juli 2022
  Ontwerpen en terinzagelegging Augustus 2022 - maart 2023
  Verwerken zienswijzen en vaststellen April 2023 - oktober 2023