Belangrijke stap richting invoering Omgevingswet

De Omgevingsvisie Putten 2040 is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze omgevingsvisie wordt de kapstok voor toekomstig beleid en toekomstige initiatieven voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie geven wij als gemeente aan hoe onze (fysieke) woon- en leefomgeving er op lokaal niveau uit moet komen te zien. Denk aan woningen en bedrijven, verkeer en vervoer, water en groen en onderwijs- en sportvoorzieningen. Maar het gaat ook over zaken die minder tastbaar zijn zoals duurzaamheid en gezondheid. Een heldere toekomstvisie helpt bij het beoordelen van nieuwe ideeën en het uitvoeren van de Omgevingswet.

Vaststelling Omgevingsvisie Putten 2040 - Samenvatting

Vaststelling Omgevingsvisie Putten 2040